Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Holy wine

Oh, you' re in my blood like Holy wine
You taste so bitter and it tastes so sweet
Oh I could drink a case of you
I could drink a case of you, darling
And still be on my feet
And still be on my feet...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου